Support
Modngan Kitchen
061-787-5559, 02-157-0957
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ชุดครัว Particle (ปาติเกิ้ล)

วันที่: 11-08-2015

ชุดครัว PARTICLE BOARD (ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด)   

     ชุดครัวปาติเกิ้ลบอร์ด ไม้ปาติเกิ้ลหรือในบางประเทศเรียกว่า ชิปบอร์ด (chipboard) เป็นไม้วิศวกรรมประเภทหนึ่ง สร้างมาจากเศษชิ้นไม้ เช่น ชิปไม้ หรือขี้เลื่อย มาประสานกันโดยสารเคมี และนำมาทำการบดอัดด้วยความดันสูง ปาติเกิ้ลบอร์ดจัดเป็นไฟเบอร์บอร์ดชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเอ็มดีเอฟ และฮาร์ดบอร์ด แต่ปาติเกิ้ลบอร์ดมีส่วนประกอบจากชิ้นไม้ที่ใหญ่กว่า

เมื่อเปรียบเทียบไม้จริงและไม้อัดกับปาติเกิ้ลบอร์ด

     ปาติเกิ้ลบอร์ดมีราคาที่ถูกกว่า มีความหนาแน่นที่มากกว่า มีเนื้อไม้ที่มีลักษณะเดียวกันทั้งชิ้น แต่ความแข็งแรงของปาติเกิ้ลบอร์ดจะน้อยกว่า ข้อด้อยอีกอย่างของปาติเกิ้ลบอร์ดคือ ตัวเนื้อไม้มีการขยายตัวได้ง่ายเนื่องจากความชื้น โดยเฉพาะไม้ที่ไม่ได้มีการเคลือบซีลเลอร์ หรือว่าทาสี อย่างไรก็ตามปาติเกิ้ลบอร์ดนิยมนำมาใช้ในงานที่ใช้ในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชื้นสูง เช่น นำมาใช้ตามเคาน์เตอร์ หรือนำมาใช้เป็นฉนวน
     ปาติเกิ้ลบอร์ดนั้นเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาสุดในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด มีความแข็งแรงน้อยกว่าเอ็มดีเอฟ และฮาร์ดวูดประเภทของปาติเกิ้ลบอร์ด

 1. PARTICLE BOARD CORE STOCK ได้แก่ ปาติเกิ้ลบอร์ดที่ใช้ไม้บาง กระดาษ พลาสติก หรือวัตถุอื่นๆ ทากาวปะหน้าก่อนที่นำไปใช้ เช่น COREBOARD CHIPBOARD
 2. PARTICLE BOARD PANEL STOCK เป็นปาติเกิ้ลบอร์ดที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นปะหน้า สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ผิวหน้าด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านทำด้วยชิ้นไม้ที่สวยงาม เช่น FLAKEBOARD WAFERBOARD SHAREBOARD และ SHAVING BOARD เป็นต้น
 3. PARTICLE BOARD FLOOR UNDERLAYMENTเป็นปาติเกิ้ลบอร์ดที่มีความหนาสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้วัตถุอื่นปูพื้นได้เรียบและได้ระดับเดียวกัน
 4. PREFINISHED PARTICLE BOARD ได้แก่ ปาติเกิ้ลบอร์ดเพื่อใช้ในงานตกแต่งที่ผ่านการเคลือบด้วยสีหรือกาวสังเคราะห์จากโรงงาน เช่น เมลามีน
 5. ACOUSTICAL PARTICLE BOARD เป็นปาติเกิ้ลบอร์ดสำหรับใช้เป็นเพดาน หรือผนัง ซึ่งทำการปรุรู หรือเซาะร่องเป็นแบบต่างๆเพื่อลดการสะท้อนเสียงในห้อง


วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบปาติเกิ้ลบอร์ด

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตปาติเกิ้ลบอร์ด ได้แก่

 • ไม้ หรือวัสดุที่มีลิกนิน หรือเซลลูโลส (เช่นชานอ้อย) ซึ่งแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้หาได้ภายในประเทศ
 • ไม้ยางพารา มีมากในแถบภาคใต้และภาคตะวันออก
 • ไม้ยูคาลิปตัส พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
 • เศษไม้ มีอยู่ทั่วไปจากโรงเลื่อยและโรงงานไม้แปรรูปที่มีอยู่ทั่วประเทศ
 • กาว ใช้เป็นตัวประสานให้ชิ้นไม้ประสานกัน โดยใช้กาวชนิดยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ หรือกาวสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ภายในประเทศ และสามารถซื้อได้จากประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย
 • - WAX และสารเคมีอื่นๆ สามารถจัดซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

กรรมวิธีการผลิตปาติเกิ้ลบอร์ด

     กรรมวิธีการผลิตปาติเกิ้ลบอร์ดเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมชิ้นไม้ เมื่อได้ไม้ท่อนมาจะถูกส่งเข้าเครื่องตัดเป็นชิ้น แต่ถ้าเป็นเศษไม้จะส่งเข้าเครื่องตัดชิ้นไม้อีกแบบหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปเก็บในยุ้งเก็บชิ้นไม้ชื้นและส่งไปอบด้วยเครื่องอบชิ้นไม้จนเหลือความชื้นประมาณ 2-3% จึงถูกส่งไปเก็บในยุ้งชิ้นไม้แห้งและส่งต่อไปเข้าเครื่องคัดขนาด ชิ้นไม้ที่ใหญ่เกินขนาดจะถูกส่งเข้าเครื่องย่อยชิ้นไม้ให้ได้ขนาดที่ต้องการก่อนถูกส่งผ่านไปยุ้งพักและเครื่องชั่งควบคุมน้ำหนัก ส่วนชิ้นไม้ที่ได้ขนาดพอดีก็ถูกส่งผ่านไปยังเครื่องชั่งควบคุมน้ำหนักจากนั้นถึงขั้นตอนการผสมกาวเข้ากับชิ้นไม้แล้วผ่านเข้าเครื่องทำแผ่นชนิดพิเศษ เมื่อได้แผ่นชิ้นไม้ที่ทำเรียบร้อยแล้วจะส่งแผ่นไม้ไปบนสายพานเหล็กใต้เครื่องทำแผ่นไปเข้า MENDE PRESS ซึ่งจะถูกอัดระหว่างลูกกลิ้งร้อนตัวใหญ่ กับตับลูกกลิ้งอัดเล็ก ต่อเนื่องกันไปที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้ ปาติเกิ้ลบอร์ดที่มีความยาวต่อเนื่องกัน
     การผลิตปาติเกิ้ลบอร์ดจะเกิดฝุ่นอันเนื่องจากการขัดแผ่นปาติเกิ้ลบอร์ด โดยโรงงานเหล่านี้มีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดมลภาวะทางอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ซึ่งฝุ่นเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิต และอีกส่วนหนึ่งจะนำกลับมาใช้ผลิตแผ่นปาติเกิ้ลบอร์ดใหม่ และฝุ่นที่ละเอียดสามารถจำหน่ายให้กับผู้ผลิตธูปได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันในปัจจุบันนี้
     เทคโนโลยีในปัจจุบันการผลิตปาติเกิ้ลบอร์ดได้มีการคิดค้นเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยควบคุม โดยใช้คนงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เครื่องจักรที่เกี่ยวกับปาติเกิ้ลบอร์ดมีผู้ผลิตหลายประเทศ แต่ที่นิยมได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฟินแลนด์ สวีเดน อเมริกา

 
 

ต้นทุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปาติเกิ้ลบอร์ด

     การผลิตปาติเกิ้ลบอร์ดต้นทุนที่สำคัญได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นกาว รองลงมาได้แก่ ไม้ สารเคมี และต้นทุนอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ปาติเกิ้ลบอร์ด

     ปาติเกิ้ลบอร์ดที่ขายในประเทศมี 2 ชนิด คือชนิดเปลือย ได้แก่ ไม้บอร์ดที่ขัดผิวเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปปิดกระดาษ หรือฟอยล์ (FOIL) และชนิดเคลือบ ซึ่งจะเคลือบด้วยเมลามีน ฟิล์มสี และลายต่างๆ โดยทั่วไปจะมีสีขาว สีพื้นอื่นๆ เช่น สีครีม สีน้ำตาล และลายไม้ ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะชนิดเปลือย
ปาติเกิ้ลบอร์ดขนาดมาตรฐาน 1220 x 2440 มม. มีความหนาดังนี้

 
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 9 มม.
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 12 มม.
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 15 มม.
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 16 มม.
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 18 มม.
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 19 มม.
 • ปาติเกิ้ลบอร์ด 25 มม.

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก หจก.ไทรทองไม้อัด